ست 4 نفره آریکاصندلی کانترپالت ابزار سطل های مکانیزه و چرخدار پلاستیکیست بامبونردبانارسال رایگان
پرفروش های هفته
ست میز و صندلی حصیری
فایل و دراور
ست میز و صندلی باغی
چتر و سایبان
سطل زباله
سبد و جعبه صنعتی
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4860

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4860

  ابعاد داخلی : 38*47*65 سانتی متر - ابعاد بیرونی : 39*49*68 سانتی متر &&& وزن: 3.800 گرم
  210,000 تومان
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4108

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4108

  ابعاد بیرونی:60 در 40 و ارتفاع 31 سانتیمتر ابعاد داخلی:57 در 37 در ارتفاع 30 سانتیمتر &&& وزن: 2.750 گرم
  133,000 تومان
 • سبد پخش غذا مناسب هیئت و رستوران کد 3740

  سبد پخش غذا مناسب هیئت و رستوران کد 3740

  ابعاد بیرونی: طول 75/5 و عرض 50 و ارتفاع 24 سانتیمتر، ابعاد داخلی: 70 در 47 در ارتفاع 21 سانتیمتر &&& وزن: 2.500 گرم
  125,000 تومان
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4500

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4500

  ابعاد بیرونی: 34 در 34 و ارتفاع 27 سانتیمتر... ابعاد داخلی: 31 در 31 در ارتفاع 27 سانتیمتر &&& وزن: 1.250 گرم
  75,000 تومان
 • سبد صنعتی بزرگ کد 3901

  سبد صنعتی بزرگ کد 3901

  ابعاد بیرونی: 104 در 66 در ارتفاع 55 سانتیمتر.... ابعاد داخلی: 99 در 63 در ارتفاع 53سانتیمتر.... وزن : 7.500 کیلوگرم
  390,000 تومان
 • سبد صنعتی متوسط کد 3800

  سبد صنعتی متوسط کد 3800

  ابعاد بیرونی: 80 در 56 در ارتفاع 50 سانتیمتر.... ابعاد داخلی: 75 در 52 در ارتفاع 49 سانتیمتر.... وزن: 3.650 کیلوگرم
  280,000 تومان
 • جعبه ابزاری پلاستیکی کد 4820

  جعبه ابزاری پلاستیکی کد 4820

  ابعاد بیرونی : طول 53 و عرض 33 و ارتفاع 26 سانتیمتر......ابعاد داخلی : طول 49 و عرض 30 و ارتفاع 25 سانتیمتر&&& وزن: 1.580 گرم
  100,000 تومان
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4720

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4720

  ابعاد بیرونی : طول 53 و عرض 33 و ارتفاع 26 سانتیمتر......ابعاد داخلی : طول 49 و عرض 30 و ارتفاع 25 سانتیمتر &&& وزن: 1.840 گرم
  100,000 تومان
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4860

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4860

  ابعاد داخلی : 38*47*65 سانتی متر - ابعاد بیرونی : 39*49*68 سانتی متر &&& وزن: 3.800 گرم
  210,000 تومان
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4108

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4108

  ابعاد بیرونی:60 در 40 و ارتفاع 31 سانتیمتر ابعاد داخلی:57 در 37 در ارتفاع 30 سانتیمتر &&& وزن: 2.750 گرم
  133,000 تومان
 • جعبه صنعتی پلاستیکی مشکی کد 4830

  جعبه صنعتی پلاستیکی مشکی کد 4830

  ابعاد بیرونی : طول 60 و عرض 40 و ارتفاع 31 سانتیمتر... ابعاد داخلی : طول 57 و عرض37 و ارتفاع 30 سانتیمتر،وزن 2.750 گرم
  ناموجود
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4517

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4517

  ابعاد بیرونی: 60 در 40 در ارتفاع 17 سانتیمتر ، ابعاد داخلی: 57 در 37 در ارتفاع 16 سانتیمتر &&& وزن: 1.950 گرم
  102,000 تومان
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4500

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4500

  ابعاد بیرونی: 34 در 34 و ارتفاع 27 سانتیمتر... ابعاد داخلی: 31 در 31 در ارتفاع 27 سانتیمتر &&& وزن: 1.250 گرم
  75,000 تومان
 • جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4088

  جعبه صنعتی پلاستیکی کد 4088

  ابعاد بیرونی: 70 در 49 در ارتفاع 30 سانتیمتر.... ابعاد داخلی: 67 در 46 در ارتفاع 28 سانتیمتر.... وزن 3/900کیلوگرم
  209,000 تومان