Loading...
سبد خرید شما 0
سبد خالی است

اتصالات

بازدید: 971
 • فیتینگ 2 اینج برنجی با نصب
  فیتینگ 2 اینج برنجی با نصب
  این نوع فیتینگ که از آلیاژ برنج میباشد برای نصب به عنوان ورودی و خروجی مخازنی استفاده می شوند که داخل آن مخزن قصد نگهداری مایعاتی به غیر از اسید را داشته باشند
  30,000تومان
 • فیتینگ 1 اینج برنجی با نصب
  فیتینگ 1 اینج برنجی با نصب
  این نوع فیتینگ که از آلیاژ برنج میباشد برای نصب به عنوان ورودی و خروجی مخازنی استفاده می شوند که داخل آن مخزن قصد نگهداری مایعاتی به غیر از اسید را داشته باشند
  15,000تومان
 • فیتینگ 3/4 اینج برنجی با نصب
  فیتینگ 3/4 اینج برنجی با نصب
  این نوع فیتینگ که از آلیاژ برنج میباشد برای نصب به عنوان ورودی و خروجی مخازنی استفاده می شوند که داخل آن مخزن قصد نگهداری مایعاتی به غیر از اسید را داشته باشند
  10,000تومان
 • فیتینگ 1/2 اینج برنجی با نصب
  فیتینگ 1/2 اینج برنجی با نصب
  این نوع فیتینگ که از آلیاژ برنج میباشد برای نصب به عنوان ورودی و خروجی مخازنی استفاده می شوند که داخل آن مخزن قصد نگهداری مایعاتی به غیر از اسید را داشته باشند
  5,000تومان