Loading...

جارو دستی کوچک

جارو رشتی یا جارو بافی سنتی

ابزاری برای پاکیزگی منازل و ادارات
استفاده شده از چوبهای رسیده که موجب انعطاف جارو و نشکستن تارهای جارو میشود
دارای دوام بالا
داشتن تارهای موازی ضخیم

جارو دستی کوچک
وضعیت: موجود
قیمت : 8,000 تومان

جارو دستی کوچک

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)